Toelichting op onze campagneboodschap Samen Recht Doen in Zoetermeer 2022-2026

Samen Recht Doen.jpgzaterdag 12 maart 2022 10:53

Samen Recht Doen is het thema van het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie-SGP in Zoetermeer voor de periode 2022-2026. In dit artikel geven we hier een nadere toelichting op.

Zoetermeer is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot de derde stad van Zuid-Holland. In onze stad wordt volop geleefd, gewerkt en gebouwd. De afgelopen vier jaar heeft de ChristenUnie-SGP met twee leden in de gemeenteraad van Zoetermeer werk mogen maken van haar idealen. Tegelijkertijd zien we dat het nog beter moet. Duurzamer moet. Socialer moet.

Vanuit een hart vol geloof, hoop en liefde voor deze wereld en de stad willen we de komende vier jaren samen recht doen.

Samen, want dit woord benadrukt dat niemand het alleen hoeft te doen en de overheid pas goed functioneert als zij samen optrekt met inwoners

Recht, want ieder mens telt en we willen strijden tegen onrecht

Doen, omdat onze woorden pas inhoud krijgen als we in beweging komen

Het is nú nodig om de daad bij het woord te voegen. We dragen zorg voor Zoetermeer, de plek waar wij wonen en bewegen en daarom zijn duurzamere keuzes nodig. De schepping komt tot bloei door en voor mensen.

Daarom is de schepping ons eerste speerpunt deze verkiezingen, aangevuld met ons tweede speerpunt: we streven naar een samenleving die voor elkaar zorgt, met de overheid als bondgenoot voor wie iets extra’s nodig heeft. We willen als Zoetermeerse inwoners samen redzaam en weerbaar zijn.

"Bid tot de Heer voor de stad, zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei" (Gebaseerd op Jeremia 29:7)

Een gebed dat wij ook regelmatig bidden in het stadhuis. En thuis. Bid u mee voor onze stad?

Stem tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022 op de ChristenUnie-SGP in Zoetermeer. Dank voor uw steun.

« Terug