Recht doen in Zoetermeer

annydinsdag 08 maart 2022 19:24

We zien dat burgers verloren raken in het geweld van alle regels. En trouwens: zelfs ambtenaren raken daar verloren in. Dit kan grote gevolgen hebben: denk aan kwesties als de Toeslagenaffaire.

Door Anny Hutten

Wij van de ChristenUnie-SGP willen dat de gemeente actief zijn best doet om een vriend te zijn van de burger in plaats van een tegenstander. Niet met de wetten in de hand tegenover de burger, maar samen met de burger zoeken naar een oplossing voor problemen en zorgen. Zodat in iedere situatie oog is voor de burger en oog voor de mens achter het probleem; dat vinden wij heel belangrijk.”

Gehoord en gezien worden
Om vertrouwd te worden is het belangrijk dat de overheid en politieke bestuurders allereerst vertrouwen in de burgers hebben en tonen. Dit vraagt van de gemeente en de raad dat zij haar werk goed en eerlijk doen. Van onze overheid mogen we verwachten dat zij ons, burgers, rechtvaardig en eerlijk behandelen. Dat begint met gehoord en gezien worden.

· Merk je dat er echt naar je geluisterd wordt?
· Wil de gemeente voor jou iets betekenen of heb je het gevoel dat er vooral een wet of taak uitgevoerd moet worden?
· Wordt er met je meegedacht, over de grenzen van afdelingen heen?
· Of word je van het kastje naar de muur gestuurd?
· Worden beloften en afspraken nagekomen?

Eerlijkheid en openheid over de procedure, helpt om een beslissing te aanvaarden, ook al is dit niet de uitkomst die je had gewild. Als je merkt dat je goed behandeld bent, kun je begrip hebben voor de grenzen van wetten en budgetten, waar de gemeente mee te maken heeft.

Ambtenaren & regels
Veel ambtenaren in onze gemeente werken hard, ook buiten kantooruren, om voor burgers in nood de juiste oplossing te vinden, zo nodig out of the box. Maar ook steeds zijn er ambtenaren die weinig of geen betrokkenheid tonen bij de burger die aanklopt of zelfs als die burger gehoorzaam aan zijn verplichtingen voldoet. Het volgen van de regels lijkt soms het enige doel van een ambtenaar. Formeel is de beslissing correct, maar er is geen oog voor de gevolgen van de beslissing. Er wordt een beslissing genomen, zonder te kijken naar context. Het gaat dan om het uitvoeren van de wet en niet om het zorgen voor de burger. Deze gedachtegang is een voortdurende uitdaging voor de gemeente en voor de raad. Neem bijvoorbeeld deze 2 praktijkvoorbeelden:

1. Uitkering stopgezet
Zoals een uitkeringsgerechtigde die via haar moeder in het buitenland goedkoper haar boodschappen kan doen. Omdat de ambtenaar oordeelt dat er niet voldoende uitleg over dit geld is, wordt de volledige uitkering stopgezet. Formeel mag dit, maar het is buiten proportie en had ook heel anders gekund binnen de wettelijke kaders. Hier is niet mee gedacht, geen begrip getoond en geen oog geweest voor de gevolgen van de beslissing.

2. Op straat door te weinig oog voor de mens
Of een uitkeringsgerechtigde die langer dan 3 maanden in een revalidatiecentrum verblijft, waardoor de uitkering verlaagd wordt. Hierdoor kan de huur niet meer betaald worden, en raakt deze man zijn huis kwijt. Als de (door corona uitgestelde) operatie plaatsvindt, is de man zijn woning kwijt en staat hij op straat. Ook hier weer geen oog voor context, geen maatwerk en geen oor voor gevolgen van een beslissing. Het is niet alleen niet goed voor de burger, maar ook de gemeente zelf kost het vaak meer geld. De gevolgen van de beslissing in dit geval moeten namelijk ook weer door de gemeente opgelost worden.

Wat kan een gemeenteraad hier aan doen?
Om te beginnen zal ook de raad eerlijk en open moeten zijn over beslissingen, procedures en serieus nemen van burgers. In veel gevallen gebeurt dit, staan de fracties dicht bij de burger. De raad moet zelf ook betrouwbaar en eerlijk zijn. Daarnaast moet de raad oog houden voor beide kanten: opkomen voor kwetsbare burgers, die een stem nodig hebben en tegelijk aandacht en meedenken voor de uitdagingen van de gemeente.

Niet alles is zomaar op te lossen, de raad moet ook initiatief nemen om verandering en verbetering te bereiken. Niet alleen wijzen op wat fout gaat en beter moet, maar ook onderdeel van de oplossing en verbetering voor de burger willen zijn. Dat kost tijd, energie, geduld en creativiteit.

Maar als ChristenUnie-SGP willen we hier voortdurend werk van maken. Ongeduldig, omdat elke misstand teveel is, en geduldig, omdat we in onze stad ook veel inspanningen voor de kwetsbare mens zien, met mooie resultaten.

Anny Hutten was commissielid van oktober 2018 t/m januari 2021 voor de ChristenUnie-SGP fractie en staat nu op plek 3. Ze is gespecialiseerd in ouderenzorg, zingeving en pastoraat.

« Terug