Samen Waardevol, de campagne van de ChristenUnie-SGP

Toelichting fractievoorzitter Francijn Brouwer op standpunt fractie over noodopvang statushouders in Zoetermeer

Francijn Brouwer.jpgvrijdag 26 november 2021 20:20 U hebt er vast al over gehoord: de leegstaande gevangenis wordt waarschijnlijk een tijdelijke noodopvang voor statushouders. De asielzoekerscentra van Nederland zitten overvol, onder andere doordat mensen die toestemming hebben gekregen om te blijven, nog geen woonruimte hebben. Voor deze mensen is noodopvang nodig, tot ze een huis hebben. lees verder

ChristenUnie-SGP Zoetermeer presenteert nieuwe lijsttrekker

Top-3 ChristenUnie-SGP Zoetermeer voor gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.jpgdonderdag 25 november 2021 18:54 De ChristenUnie-SGP van Zoetermeer heeft tijdens de algemene ledenvergadering de nieuwe lijststrekker voor de komende verkiezingen gepresenteerd. Francijn Brouwer (ChristenUnie) is unaniem gekozen als lijsttrekker. Op plek 2 staat Rick van Rumpt (SGP) met zijn 29 jaar gekozen als runner-up. Gevolgd door Anny Hutten (ChristenUnie) op plek 3. lees verder

ChristenUnie-SGP stelt mondelinge vragen over omleidingsroute voor vrachtauto’s van Nutricia

Arco Weening.jpgzaterdag 20 november 2021 14:53 Raadslid Arco Weening van onze fractie heeft begin deze maand mondelinge vragen aan het gemeentebestuur gesteld over de omleidingsroute voor vrachtauto’s van Nutricia in Zoetermeer. Want de fractie zag daar grote risico’s ontstaan die kunnen leiden tot ongevallen. lees verder

Bijdrage Arco Weening namens ChristenUnie-SGP aan Najaarsdebat 2021

Raadslid Arco Weening tijdens het Najaarsdebat 2021 (01-11-2021).jpgzaterdag 13 november 2021 19:57 Tijdens het Najaarsdebat op maandag 1 november 2021 heeft raadslid Arco Weening namens de fractie een reactie gegeven op de programmabegroting van het gemeentebestuur voor het komende jaar 2022. In dit artikel is zijn bijdrage te lezen. De gemeenteraad heeft tijdens dit debat uitgebreid gesproken over de (financiële) koers van de gemeente Zoetermeer in 2022 en de jaren daarna. lees verder

ChristenUnie-SGP fractie regelt sportieve activiteit voor jongeren in Zoetermeer

Jongeren sporten.jpgvrijdag 05 november 2021 21:36 Na een motie van de ChristenUnie-SGP fractie heeft de gemeenteraad tijdens het Najaarsdebat unaniem ingestemd met het voorstel om een sportieve activiteit te regelen voor jongeren in Zoetermeer. lees verder

Na motie ChristenUnie-SGP onderzoekt gemeentebestuur of Zoetermeer proeftuin met buurtgezinnen kan starten

Buurtgezinnen.jpgzaterdag 31 juli 2021 20:55 Na een motie van de ChristenUnie-SGP fractie gaat het gemeentebestuur onderzoeken of het initiatief Buurtgezinnen via een tweejarige proeftuin naar Zoetermeer gehaald kan worden. lees verder

Op initiatief van de ChristenUnie-SGP start gemeente experiment met containertuintjes in Zoetermeer

Containertuintjes.jpegzaterdag 31 juli 2021 19:40 De gemeenteraad heeft op maandag 28 juni 2021 de motie van de ChristenUnie-SGP fractie aangenomen om een experiment met containertuintjes te starten in Zoetermeer. lees verder

Bijdrage Francijn Brouwer namens ChristenUnie-SGP aan Voorjaarsdebat 2021

2021-06-28 Francijn Brouwer tijdens het Voorjaarsdebat gemeenteraad Zoetermeer.jpgzaterdag 10 juli 2021 19:25 Tijdens het Voorjaarsdebat op maandagavond 28 juni 2021 heeft fractievoorzitter Francijn Brouwer namens de fractie een reactie gegeven op de plannen van het gemeentebestuur voor het nieuwe jaar. In dit artikel is haar bijdrage te lezen. De gemeenteraad heeft tijdens dit debat uitgebreid gesproken over de financiën van de gemeente Zoetermeer. Ook zijn tijdens dit debat 47 moties en 2 amendementen in stemming gebracht. lees verder

Geslaagde kerstactie bij woonzorgcentra De Morgenster en Floriadehof in Zoetermeer

Niet alleen actie CUSGP 2020 De Morgenster.jpgdonderdag 24 december 2020 18:35 Het is de middag voor kerst en de meeste mensen doen nog de laatste boodschappen. Maar Francijn Brouwer en Arco Weening, raadsleden van de ChristenUnie-SGP in Zoetermeer, brengen als blijk van waardering kaarsen en kaarten bij de woonzorgcentra De Morgenster en de Floriadehof langs. lees verder

Kerst: licht in een donkere tijd

Kerst, licht in een donkere tijd.jpgdinsdag 22 december 2020 19:32 Wat kunnen we ons verheugen op de dag dat corona verslagen is. Als we elkaar weer voluit kunnen ontmoeten, zonder bang te zijn om elkaar ziek te maken. Alsof je je 's nachts verheugt op de dag. lees verder

Schriftelijke vragen ChristenUnie-SGP en CDA voor meer ondersteuning voor voedselbanken

Voedselbank krat.pngzaterdag 28 november 2020 19:22 De ChristenUnie-SGP fractie heeft eind oktober samen met de Zoetermeerse CDA-fractie schriftelijke vragen gesteld om het gemeentebestuur op te roepen meer ondersteuning te bieden aan voedselbanken. Inmiddels heeft het gemeentebestuur deze vragen beantwoord. lees verder

Meer verandering in de jeugdzorg is nodig

Anny Huttenzondag 22 november 2020 17:30 Al lange tijd is de Jeugdzorg en de financiering daarvan een punt van aandacht in onze gemeente. Doelen (volgens jeugdwet) die nagestreefd worden zijn het centraal stellen van kind en gezin in de ... lees verder

Binnenstedelijk bouwen in het Stadshart

stadshart.pngzondag 22 november 2020 17:16 Zoetermeer kan niet meer bouwen buiten de huidige grenzen van de stad. En omdat er een grote woningnood is gaat Zoetermeer de ruimte zoeken binnen de grenzen van de stad. Dat levert spannende ... lees verder

Motie ChristenUnie-SGP over transparantie uitputting geldpotjes aangenomen door gemeenteraad

Potje met geld.jpgzaterdag 21 november 2020 18:15 De ChristenUnie-SGP fractie heeft tijdens het Begrotingsdebat van eerder deze maand een motie ingediend voor meer transparantie over de uitputting van geldpotjes. Na een schriftelijke stemming is donderdag 12 november bekend geworden dat deze motie is aangenomen door de gemeenteraad. lees verder

Motie ChristenUnie-SGP over burgervoogd aangenomen door gemeenteraad

Homepage beeld van Burgervoogd.nl.jpgzaterdag 14 november 2020 18:58 De ChristenUnie-SGP fractie heeft tijdens het Begrotingsdebat van eerder deze maand een motie ingediend over het initiatief “burgervoogd.” Na een schriftelijke stemming is donderdag 12 november bekend geworden dat deze motie is aangenomen door de gemeenteraad! lees verder

Bijdrage Francijn Brouwer namens ChristenUnie-SGP aan Begrotingsdebat 2020

2020-11-02 Francijn Brouwer tijdens eerste termijn begrotingsdebat Gemeenteraad Zoetermeer (III).jpgzaterdag 14 november 2020 09:11 Tijdens het eerste deel van het Begrotingsdebat op maandagavond 2 november 2020 heeft fractievoorzitter Francijn Brouwer namens de fractie een reactie gegeven op de Programmabegroting voor de periode 2021-2024. In dit artikel is haar bijdrage te lezen. De gemeenteraad heeft tijdens het tweede deel van het Begrotingsdebat op maandagavond 9 november 2020 uiteindelijk unaniem ingestemd met de Programmabegroting 2021-2024. lees verder

Bijdrage Francijn Brouwer namens ChristenUnie-SGP aan Voorjaarsdebat 2020

Francijn Brouwer tijdens Voorjaarsdebat 2020 op 22-06-2020.jpgzaterdag 11 juli 2020 19:52 Tijdens deel 1 van het Voorjaarsdebat op maandagavond 22 juni 2020 heeft fractievoorzitter Francijn Brouwer een reactie gegeven op de -beleidsarme- Perspectiefnota voor 2021. Vanwege de oplopende kosten van de zorg en de coronacrisis heeft de gemeente Zoetermeer namelijk te maken met financiele onzekerheden. lees verder

Zoetermeer 2040

Zoetermeer 2040.jpgdinsdag 07 juli 2020 20:07 Fractievoorzitter Francijn Brouwer gaat in dit artikel nader in op Zoetermeer 2040. Zoetermeer 2040 is de toekomstvisie voor de stad. Het schetst zowel een integraal lange termijn perspectief voor sociale, economische en ruimtelijke ontwikkelingen als de manier waarop bestuur en samenleving aan deze toekomst van de stad gaan samenwerken. Zoetermeer 2040 is ook de Omgevingsvisie voor Zoetermeer. lees verder

Mogen wij even de aandacht van Omgevingsdienst?

Lennert Hutzondag 21 juni 2020 19:26 Silverdome maakte eind vorig jaar een slechte beurt bij een groot deel van de stad vanwege geluidsoverlast. Omdat het niet de eerste keer was, hebben wij burgemeester en wethouders duidelijk ... lees verder

Column: Snel weg, vertrouwen zoek

Lennert Hutvrijdag 20 december 2019 09:47 Staatsecretaris Snel is 18 december opgestapt vanwege de Toeslagenaffaire. Hij was misschien niet de oorzaak, maar ook niet de oplossing. Ook niet voor de tientallen ouders in Zoetermeer die de afgelopen jaren het slachtoffer waren van het gedrag van de Belastingdienst. lees verder