Samen Waardevol, de campagne van de ChristenUnie-SGP

Na motie ChristenUnie-SGP onderzoekt gemeentebestuur of Zoetermeer proeftuin met buurtgezinnen kan starten

Buurtgezinnen.jpgzaterdag 31 juli 2021 20:55 Na een motie van de ChristenUnie-SGP fractie gaat het gemeentebestuur onderzoeken of het initiatief Buurtgezinnen via een tweejarige proeftuin naar Zoetermeer gehaald kan worden. lees verder

Op initiatief van de ChristenUnie-SGP start gemeente experiment met containertuintjes in Zoetermeer

Containertuintjes.jpegzaterdag 31 juli 2021 19:40 De gemeenteraad heeft op maandag 28 juni 2021 de motie van de ChristenUnie-SGP fractie aangenomen om een experiment met containertuintjes te starten in Zoetermeer. lees verder

Bijdrage Francijn Brouwer namens ChristenUnie-SGP aan Voorjaarsdebat 2021

2021-06-28 Francijn Brouwer tijdens het Voorjaarsdebat gemeenteraad Zoetermeer.jpgzaterdag 10 juli 2021 19:25 Tijdens het Voorjaarsdebat op maandagavond 28 juni 2021 heeft fractievoorzitter Francijn Brouwer namens de fractie een reactie gegeven op de plannen van het gemeentebestuur voor het nieuwe jaar. In dit artikel is haar bijdrage te lezen. De gemeenteraad heeft tijdens dit debat uitgebreid gesproken over de financiën van de gemeente Zoetermeer. Ook zijn tijdens dit debat 47 moties en 2 amendementen in stemming gebracht. lees verder

Geslaagde kerstactie bij woonzorgcentra De Morgenster en Floriadehof in Zoetermeer

Niet alleen actie CUSGP 2020 De Morgenster.jpgdonderdag 24 december 2020 18:35 Het is de middag voor kerst en de meeste mensen doen nog de laatste boodschappen. Maar Francijn Brouwer en Arco Weening, raadsleden van de ChristenUnie-SGP in Zoetermeer, brengen als blijk van waardering kaarsen en kaarten bij de woonzorgcentra De Morgenster en de Floriadehof langs. lees verder

Kerst: licht in een donkere tijd

Kerst, licht in een donkere tijd.jpgdinsdag 22 december 2020 19:32 Wat kunnen we ons verheugen op de dag dat corona verslagen is. Als we elkaar weer voluit kunnen ontmoeten, zonder bang te zijn om elkaar ziek te maken. Alsof je je 's nachts verheugt op de dag. lees verder

Schriftelijke vragen ChristenUnie-SGP en CDA voor meer ondersteuning voor voedselbanken

Voedselbank krat.pngzaterdag 28 november 2020 19:22 De ChristenUnie-SGP fractie heeft eind oktober samen met de Zoetermeerse CDA-fractie schriftelijke vragen gesteld om het gemeentebestuur op te roepen meer ondersteuning te bieden aan voedselbanken. Inmiddels heeft het gemeentebestuur deze vragen beantwoord. lees verder

Meer verandering in de jeugdzorg is nodig

Anny Huttenzondag 22 november 2020 17:30 Al lange tijd is de Jeugdzorg en de financiering daarvan een punt van aandacht in onze gemeente. Doelen (volgens jeugdwet) die nagestreefd worden zijn het centraal stellen van kind en gezin in de ... lees verder

Binnenstedelijk bouwen in het Stadshart

stadshart.pngzondag 22 november 2020 17:16 Zoetermeer kan niet meer bouwen buiten de huidige grenzen van de stad. En omdat er een grote woningnood is gaat Zoetermeer de ruimte zoeken binnen de grenzen van de stad. Dat levert spannende ... lees verder

Motie ChristenUnie-SGP over transparantie uitputting geldpotjes aangenomen door gemeenteraad

Potje met geld.jpgzaterdag 21 november 2020 18:15 De ChristenUnie-SGP fractie heeft tijdens het Begrotingsdebat van eerder deze maand een motie ingediend voor meer transparantie over de uitputting van geldpotjes. Na een schriftelijke stemming is donderdag 12 november bekend geworden dat deze motie is aangenomen door de gemeenteraad. lees verder

Motie ChristenUnie-SGP over burgervoogd aangenomen door gemeenteraad

Homepage beeld van Burgervoogd.nl.jpgzaterdag 14 november 2020 18:58 De ChristenUnie-SGP fractie heeft tijdens het Begrotingsdebat van eerder deze maand een motie ingediend over het initiatief “burgervoogd.” Na een schriftelijke stemming is donderdag 12 november bekend geworden dat deze motie is aangenomen door de gemeenteraad! lees verder

Bijdrage Francijn Brouwer namens ChristenUnie-SGP aan Begrotingsdebat 2020

2020-11-02 Francijn Brouwer tijdens eerste termijn begrotingsdebat Gemeenteraad Zoetermeer (III).jpgzaterdag 14 november 2020 09:11 Tijdens het eerste deel van het Begrotingsdebat op maandagavond 2 november 2020 heeft fractievoorzitter Francijn Brouwer namens de fractie een reactie gegeven op de Programmabegroting voor de periode 2021-2024. In dit artikel is haar bijdrage te lezen. De gemeenteraad heeft tijdens het tweede deel van het Begrotingsdebat op maandagavond 9 november 2020 uiteindelijk unaniem ingestemd met de Programmabegroting 2021-2024. lees verder

Bijdrage Francijn Brouwer namens ChristenUnie-SGP aan Voorjaarsdebat 2020

Francijn Brouwer tijdens Voorjaarsdebat 2020 op 22-06-2020.jpgzaterdag 11 juli 2020 19:52 Tijdens deel 1 van het Voorjaarsdebat op maandagavond 22 juni 2020 heeft fractievoorzitter Francijn Brouwer een reactie gegeven op de -beleidsarme- Perspectiefnota voor 2021. Vanwege de oplopende kosten van de zorg en de coronacrisis heeft de gemeente Zoetermeer namelijk te maken met financiele onzekerheden. lees verder

Zoetermeer 2040

Zoetermeer 2040.jpgdinsdag 07 juli 2020 20:07 Fractievoorzitter Francijn Brouwer gaat in dit artikel nader in op Zoetermeer 2040. Zoetermeer 2040 is de toekomstvisie voor de stad. Het schetst zowel een integraal lange termijn perspectief voor sociale, economische en ruimtelijke ontwikkelingen als de manier waarop bestuur en samenleving aan deze toekomst van de stad gaan samenwerken. Zoetermeer 2040 is ook de Omgevingsvisie voor Zoetermeer. lees verder

Mogen wij even de aandacht van Omgevingsdienst?

Lennert Hutzondag 21 juni 2020 19:26 Silverdome maakte eind vorig jaar een slechte beurt bij een groot deel van de stad vanwege geluidsoverlast. Omdat het niet de eerste keer was, hebben wij burgemeester en wethouders duidelijk ... lees verder

Column: Snel weg, vertrouwen zoek

Lennert Hutvrijdag 20 december 2019 09:47 Staatsecretaris Snel is 18 december opgestapt vanwege de Toeslagenaffaire. Hij was misschien niet de oorzaak, maar ook niet de oplossing. Ook niet voor de tientallen ouders in Zoetermeer die de afgelopen jaren het slachtoffer waren van het gedrag van de Belastingdienst. lees verder

Een terugblik op een jaar ambassadeurschap door Arco Weening

Arco Weening, ambassadeur voor de vrede in Zoetermeer (AD Zoetermeer, 21-09-2018)vrijdag 20 december 2019 09:45 In 2018 heb ik een motie ingediend om Zoetermeer een “Stad van Compassie” te laten zijn. Het idee was afkomstig van het Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ). Dit overleg heeft tot doel alle religies op een vreedzame wijze samen te laten leven. Het wegnemen van vooroordelen over en weer is een van de middelen die worden ingezet. lees verder

Blog fractievoorzitter Francijn Brouwer over raadswerk in het najaar

2019-11-25 Foto bij blog over raadswerk in het najaar 1.jpgmaandag 25 november 2019 20:41 Fractievoorzitter Francijn Brouwer heeft een blog geschreven over het raadswerk in het najaar. Zij blikt in haar blog o.a. terug op het najaarsdebat, waarin de begroting van de gemeente Zoetermeer voor de periode 2020-2023 werd behandeld. lees verder

ChristenUnie-SGP stemt tegen begroting in Najaarsdebat

Francijn2termijn.pngdonderdag 14 november 2019 21:59 De ChristenUnie-SGP heeft maandagavond bij monde van fractievoorzitter Francijn Brouwer tegen de begroting gestemd. Tijdens het jaarlijkse Najaarsdebat wordt de begroting in stemming gebracht door... lees verder

Hebben wij nog wat te zeggen in de gemeenteraad?

ArcoBegrotingsdebat.pngdonderdag 07 november 2019 22:14 Op 4 november werd het eerste deel gehouden van het Begrotingsdebat. Samen met het Voorjaarsdebat een van de twee belangrijkste debatten in het politieke jaar. Er viel voor de oppositie echter in ... lees verder

Halloween: tijd voor een leuk feest

Lennert Hutdinsdag 15 oktober 2019 16:52 Deze column publiceerde commissielid Lennert Hut naar aanleiding van Halloween, ook namens de gehele fractie van ChristenUnie-SGP Zoetermeer. Zie hier voor alle contactgegevens. Als het eerder ... lees verder