ANBI

De SGP afdeling Zoetermeer en lokale afdeling ChristenUnie Zoetermeer vallen beiden onder de ANBI-regeling van de Belastingdienst als Algemeen Nut Beoogende Instellingen (ANBI). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Hieronder leest u er meer over.


SGP afdeling Zoetermeer

De SGP in Zoetermeer is sinds 1 januari 2015 een plaatselijke afdeling van de landelijke partij. Hierdoor is zij onderdeel van de landelijke partij en maakt zij gebruik van de ANBI-status van de landelijke partij. De SGP en alle geledingen van de SGP zijn door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI. Uw gift aan de SGP afdeling Zoetermeer is dus aftrekbaar van de belasting. Hetzelfde geldt voor contributies aan politieke partijen die de ANBI-status hebben, heeft het Ministerie van Financiën aan het SGP Partijbureau bevestigd. Dus de jaarlijkse contributie aan de SGP is ook aftrekbaar van de belasting. De ANBI-gegevens van de landelijke partij kunt u hier vinden. Meer informatie over de SGP afdeling in Zoetermeer vindt u hier.


ChristenUnie Zoetermeer
De ANBI-verantwoording van de ChristenUnie Zoetermeer over de periode 2012-2018 kunt u vinden in het volgende (PDF) document: ANBI-verantwoording ChristenUnie Zoetermeer 2012 - 2018.

De cijfers en documentatie voor de ANBI-verantwoording over het jaar 2019 zullen volgen zodra deze in het eerste halfjaar van 2020 door de ledenvergadering van de ChristenUnie Zoetermeer zijn goedgekeurd. Dit zal voor 1 juli 2020 hier op deze website geplaatst worden.

Meer informatie over het bestuur van de ChristenUnie Zoetermeer vindt u hier.