Najaarsdebat in het teken van crisisbestrijding

Potje met geld.jpgdonderdag 10 november 2022 20:46

Het Najaarsdebat in de gemeenteraad is door de ChristenUnie-SGP aangegrepen om de financiƫle pijn bij veel Zoetermeerders zoveel mogelijk te verzachten.

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad afgelopen maandag bracht de fractie meerdere moties in. Op die manier wordt het college van burgemeester en wethouders opgeroepen om het beleid bij te stellen of om nieuwe initiatieven op te pakken. 

Motie Consulent zekerheid: Aangenomen
Zo vroeg de ChristenUnie-SGP met succes naar een onderzoek naar een Consulent zekerheid. Vaak bestaat er wel ondersteuning voor huishoudens, maar ontvangen ze geen steun omdat er geen maatwerk wordt toegepast.

Een Consulent bestaanszekerheid kan vaststellen dat misschien niet alle voorwaarden wordt voldaan voor een individuele regeling, maar dat hulp niettemin hard nodig is. Op deze manier kunnen grotere problemen worden voorkomen en kan er worden gewerkt aan herstel. Wethouder Velzen (Armoede) zegde toe om de mogelijkheden te onderzoeken.

Motie Steun voor Leerwerkrestaurants: Aangenomen
Daarnaast richtte de ChristenUnie-SGP de aandacht op Leerwerkrestaurants in de stad. Verspreid over Zoetermeer wordt er dagelijks eten gemaakt bij horeca-opleidingen. Voor een kleine vergoeding kunnen deze worden gekocht.

In deze tijden komt het goed van pas dat er plekken zijn in de wijk waar goedkoop van een goede maaltijd kan worden genoten. Wijkbewoners ontmoeten elkaar en de leerwerkrestaurants worden op deze manier ondersteund. 

Naar aanleding van de motie gaat het college het gesprek aan om te kijken of deze restaurants kunnen worden ondersteund met een eenmalige subsidie, zodat zij een gewilde plek bljven in de wijk en het succes kan worden uitgebouwd.

Wordt in de gaten gehouden: ondersteuning bij blokverwarming
Bewoners met blokverwarming in flats en apparatementengebouwen vallen nu vaak tussen wal en schip. Zij ontvangen geen tegoedkoming voor energiekosten en ook het prijsplafond geldt niet voor hen. Terwijl ook deze bewoners het voelen dat de energiekosten zijn gestegen. In reactie op de motie zegde wethouder Velzen toe dat hij gaat kijken naar tegemoetkoming voor deze groep, als de Rijksoverheid deze bewoners overslaat.  

« Terug