Onderzoek naar duurzame aanpassingen voor iedereen

isolatie.jpgdinsdag 05 juli 2022 22:00

Wethouder Velzen (duurzaamheid) gaat onderzoeken hoe huiseigenaren, ongeacht budget, energiebesparende maatregelen kunnen nemen met subsidie. Een door ChristenUnie-SGP ingebrachte motie werd gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad.

In de motie, ingebracht tijdens het Voorjaarsdebat, wordt vastgesteld dat er wel mogelijkheden zijn om subsidie aan te vragen voor duurzame maatregelen, maar ook dat de eisen vaak hoog zijn. Zo is er het Warmtefonds of het landelijke subsidiefonds. Met de fondsen kunnen energiebesparende maatregelen worden genomen. In ruil daarvoor wordt er vaak wel een hypothecaire check gedaan of wordt een eigen bijdrage gevraagd. 

In Zoetermeer zijn genoeg huiseigenaren die willen bijdragen aan duurzaamheid, maar niet iedereen kan tegemoet komen aan alle eisen. Deze huishoudens mogen best worden geholpen met duurzame voornemens. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu toegezegd toe onderzoek te doen naar de mogelijkheden naar renteloze leningen en revolverende fondsen. In het laatste geval worden de kosten voor de aanpassingen betaald met de aanpassingen. 

De motie werd ingediend door ChristenUnie-SGP, D66, CDA, Zó Zoetermeer, GroenLinks en de PvdA. In het volgende begrotingsdebat worden de resultaten van het onderzoek en mogelijke vervolgstappen aangekondigd.  

« Terug