Bestuur SGP ZoetermeerVoor vragen of contact met het bestuur van de SGP afdeling in Zoetermeer kunt u mailen naar zoetermeer@sgp.nl. Klik hier als u lid wilt worden van de SGP. De contributie bedraagt 26,50 euro per jaar. U ontvangt dan automatisch ook het SGP ledenmagazine De Banier, dat tien keer per jaar verschijnt. Jongeren kunnen lid worden van de SGP Jongeren en ontvangen dan de magazines KLIK of In Contact. Indien u de afdeling Zoetermeer financieel wilt steunen, dan kunt u een gift overmaken naar bankrekening NL31 RABO 0301 0971 00. Giften voor de afdeling Zoetermeer zijn fiscaal aftrekbaar, net als de jaarlijkse contributie. Meer informatie over onze ANBI-status kunt u hier vinden.

De huidige bestuursleden van de SGP afdeling Zoetermeer zijn:


Van links naar rechts: Pieter Bregman, Arno Duijster, Dinand van Rumpt, Job van der Slik en Harmen Bijster.

Pieter Bregman, voorzitter
Vanaf mijn eerste levensjaar woon ik in de wijk Dorp in Zoetermeer. Inmiddels samen met mijn vrouw en zeven kinderen. Kerkelijk ben ik van harte verbonden aan de Gereformeerde Gemeente in Zoetermeer.

Ik ben ruim 14 jaar werkzaam als docent op het Driestar College en Hoornbeeck College in Gouda. Het onderwijs is mijn passie en met name het reformatorisch onderwijs heeft voortdurend mijn aandacht.

Politiek vanuit Bijbelse principes is van wezenlijk belang, ik zet mij daar graag voor in.


Arno Duijster, secretaris

Na mijn huwelijk in 2011 ben ik een inwoner geworden van Zoetermeer. De eerste zes jaar woonden we in de wijk De Leyens, en nu wonen mijn vrouw, onze zoon en ik in de wijk Dorp. Samen zijn we lid van de Gereformeerde Gemeente.

Als technisch natuurkundige ben ik in het dagelijks leven werkzaam bij een wetenschappelijk onderzoeksinstituut.

Het bestuur is bereikbaar via het volgende e-mailadres: zoetermeer@sgp.nl

 

Job van der Slik, penningmeester
Ik ben geboren en opgegroeid in de wijk Dorp, daarna hebben we gewoond in Meerzicht en in Rokkeveen en sinds 2004 wonen wij weer in Dorp. Wij zijn lid van de Hervormde Morgenstergemeente, waar ik dienstbaar mag zijn als diaken.

Mijn echtgenote en dochters werken in verschillende functies in de zorg. Als accountant praat ik regelmatig met ondernemers. Ik mag graag wielrennen, doorgaans in ons Groene Hart. 
Harmen Bijster, algemeen bestuurslid
Sinds 2015 woon ik met plezier in Zoetermeer, in de wijk Oosterheem. Al langere tijd ben ik lid van de Hervormde Morgenstergemeente. Ik werk als administrateur bij een goede doelen instelling in Den Haag, die zich inzet voor de tuberculosebestrijding.

Democratische politieke deelname is een belangrijke verworvenheid, en graag lever ik daar vanuit christelijk standpunt een bijdrage aan. Daarnaast schaak ik bij een schaakvereniging in Zoetermeer.

 

Dinand van Rumpt, algemeen bestuurslid
Ik ben geboren en getogen in de wijk Dorp in Zoetermeer. Als oud rechten en theologie student heb ik mij veel bezig gehouden met ethische vraagstukken waarbij de Bijbel voor mij het richtsnoer is. Inmiddels ben ik werkzaam voor de Politie eenheid Den Haag.