CU-SGP stelt vragen over beleid mantelzorg voor thuiswonende ouderen

Mantelzorgdinsdag 29 april 2014 18:56

De ChristenUnie-SGP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over het mantelzorgbeleid van de gemeente Zoetermeer voor thuiswonende ouderen. Want uit een enquête van Netwerk Notarissen onder 50 gemeenten blijkt dat gemeenten niet inspelen op de tendens dat steeds meer ouderen bij hun kinderen inwonen.

Mensen die hun woning geschikt willen maken voor mantelzorg worden volgens de brancheorganisatie tegengewerkt door ingewikkelde regelgeving. De landelijke overheid wil dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Alleen mensen die veel zorg nodig hebben, hebben nog recht op een plek in een verpleeghuis. Daardoor gaan steeds meer ouderen bij hun kinderen wonen, in huis of bijvoorbeeld in een huisje in de tuin. Volgens Netwerk Notarissen is veertig procent van de gemeenten niet voorbereid op deze nieuwe woonvormen en denken die gemeenten ook niet mee in oplossingen voor ouders en kinderen die willen samenwonen. Kinderen trekken zich de zorg van hun ouders aan maar vinden weinig medewerking van de gemeente.

Uit de enquête van Netwerk Notarissen onder 50 gemeenten blijkt dat:
-  40% van de gemeenten heeft geen beleid voor inwonende ouders die vanwege ouderdom bij hun kinderen inwonen dan wel andersom (kinderen die vanwege de ouderdom van de ouders inwonen);
-  95% doet niet actief aan voorlichting over inwonende ouders;
-  90% van de gemeenten heeft niet een aparte contactpersoon voor het onderwerp;
-  bij 48% van de gemeenten is het niet mogelijk om een extra huisnummer te krijgen; bij 24% van de gemeenten kan dat alleen onder voorwaarden, bijvoorbeeld als er een splitsing van de woning bij de notaris heeft plaatsgehad;
-  bij 10% van de gemeenten is bijzonder beleid als er een vergunning wordt gevraagd om het huis te splitsen als een ouder/kind komt inwonen;
-  bij 36% van de gemeenten is het mogelijk een vergunning te krijgen voor een onderkomen voor de ouder te bouwen in de tuin of op het erf.

De CU-SGP vindt het belangrijk dat discriminatieklachten gemeld kunnen blijven worden en dat deze serieus worden behandeld. Daarom heeft de fractie gevraagd of de gemeente beleid heeft voor inwonende ouders die vanwege ouderdom bij hun kinderen inwonen dan wel andersom (kinderen die vanwege de ouderdom van de ouders inwonen)? Ook is gevraagd of de gemeente actief aan voorlichting doet over inwonende ouders? En zo ja, op welke manier? Per 1 oktober 2014 kan in een gemeente vergunningsvrij een mantelzorgwoning in de tuin of op het erf worden gebouwd. Er moet dan wel al sprake zijn van mantelzorg en het gebouw(tje) zelf moet aan allerlei eisen voldoen. De CU-SGP wil tot slot weten of deze beleidsvrije mogelijkheid ook van toepassing is in Zoetermeer.

« Terug

Reacties op 'CU-SGP stelt vragen over beleid mantelzorg voor thuiswonende ouderen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.