Beoogd college, D66 en PvdA nu toch met Lijst Hilbrand Nawijn en CDA als extraatje

maandag 29 maart 2010 18:19

Een college van VVD, PvdA, LHN, D66 en CDA wil Zoetermeer gaan besturen. Breed in aantal partijen en aantal raadsleden (29), maar wankel en kwetsbaar waar het gaat om geloof en vertrouwen in elkaar. Het voortraject van onderhandelen maakte dat al zichtbaar……

Onderhandelingen tot nu toe

Eerst het voorstel van de informateur van VVD-LHN-PvdA-D66 waarmee direct het “oude” CDA aan de kant werd gezet mèt daarbij de kleinere partijen. Onze mening was niet nodig. Dat werd gelukkig teruggedraaid en alle fracties konden hun visie op de onderhandelingen en de bestuurbaarheid van de stad geven. Pas na twee weken gaf D66, met in het kielzog PvdA, aan toch niet met Lijst Hilbrand Nawijn in zee te willen gaan. Er was geen vertrouwen……….  (nu wel?).

Meteen werd het CDA bereid gevonden om als combinatie van 3: D66-PvdA en CDA de VVD voor het blok te zetten met : “we gaan op de oude voet verder”. Daar stak de VVD en de rest van de fracties een stokje voor. Dat werd niet geloofwaardig geacht.

Daarna vond de informateur de VVD en de PvdA toch bereid om via de insteek van de bezuinigingen een deal te sluiten. Samen sterk en daarmee was het blok van de drie partijen D66-PvdA en CDA uit elkaar getrokken. De VVD wilde echter Lijst Hilbrand Nawijn erbij hebben (ivm de uitslag) en de PvdA had ook zo haar wensen.

Kortom, na 26 dagen, bijna vier weken, van praten, praten en nogmaals praten is er dan nu een nieuw college gevormd. Met veel haken en ogen. Kwetsbaar en dus wankel! Het had af en toe wat weg van een toneelvoorstelling…..  Laten we niet hopen dat dit de voorbode is hoe het met de formatieperiode, het collegeprogramma en de komende vier jaar zal gaan.

Persconferentie

Tijdens de persconferentie werd aangegeven “vertrouwen te hebben in elkaar, er voor te gaan en verantwoordelijkheid te willen nemen”. Zoals een nationaal kabinet, meldde Edo Haan. Daarnaast gaf de formateur Peter Kooij aan dat men allereerst de bezuinigingen aanpakt en daarna de sociaal-economische agenda.

Daarna vroeg de pers stevig door. Ineens “om” en nu toch vertrouwen? Wat is er dan concreet veranderd? Wie krijgt de portefeuille milieu? Er moeten toch inmiddels al meer afspraken gemaakt zijn? Veel vragen bleven (nog) onbeantwoord of mogelijk wordt er alsnog een antwoord ontfutseld. We zullen het morgen in de krant lezen.

Formatieperiode

Nu de formatieperiode is aangebroken moeten de wethouders en het collegeprogramma er komen. Worden het 5 of 6 wethouders. Wil de VVD er 2 met 9 raadszetels of nemen ze genoegen met 1. De andere partijen zullen er dan allemaal 1 krijgen.

En dan de invulling van de wethoudersposten. Van Lijst Hilbrand Nawijn zal dat Mariëtte van Leeuwen wel worden. En komen dan Patrick van Domburg (VVD), eventueel aangevuld met Be Emmens (VVD), Edo Haan (PvdA), Pieter Smit (D66) en Frank Speel (CDA) weer terug? Lijkt toch wel erg veel op het “oude” college.

Breed en breed is twee. Een sterk en krachtig college was met een partij minder misschien beter geweest. Natuurlijk is het handig als je direct met 29 raadsleden met een B&W besluit direct een meerderheid in de Raad hebt, je zet er de kleine oppositie (10) direct mee op afstand. Maar voorwaarde is dan wel dat er binnen het college wel een gedragen besluit moet liggen. En dat is nou net het moeilijke. Hoeveel moet er overlegd worden en hoe vaak zullen besluiten vertraagd naar de Raad komen omdat “men” het er in het college niet over eens kan worden? Kortom, hoe bestuurbaar wordt dit college?

College intern gericht

Intern zal dit college druk bezig zijn om overeind te blijven en de rit uit te zitten. De uitslag van het Raadsonderzoek over Sterigenics in het najaar, een noodzakelijk gebleken reorganisatie van de ambtelijke organisatie, grote bezuinigingen en dan ook nog de eigen wensen van alle partijen! Veel en stevig overleg zal noodzakelijk zijn tussen de collegeleden en met de vijf partijen om het met elkaar eens te blijven. Compromissen sluiten, zal voorop staan en een stijl van besturen worden.

 Is er met dit extra brede college nog wel ruimte over om duaal te besturen, vragen wij ons als ChristenUnie-SGP af? Vindt niet al het overleg tussen het college en de coalitiefracties plaats in de “achterkamertjes”? In hoeverre hebben de collegefracties het lef nog partijideologische standpunten te verdedigen? En hoe herkenbaar zijn de partijen dan afzonderlijk nog voor de inwoners? Of smoren ze het politieke debat en gaan ze als makke lammetjes achter het college aan? En moeten dan de fracties uit de oppositie zorgen voor de “controle”  van het college? Kortom, is een extra breed college wel raadzaam? Of valt er in de formatieperiode nog een partij er tussenuit?

Hoe leg ik dit college uit aan de inwoners?

Tijd en energie kun je maar één keer benutten. Hoeveel tijd en energie blijft er over om het geschonden vertrouwen van de inwoners terug te winnen? Wat heeft het nieuwe college de inwoners te bieden?

Het hele “oude” college is namelijk ingebed in het nieuwe college. Hoe gaan ze om met Sterigenics? Wie krijgt dit onder zijn of haar hoede? Wie krijgt de beladen portefeuille milieu toebedeeld? Valt dit college in het najaar bij de uitslag van het Raadsonderzoek? Of wordt er met de coalitiefracties “overeenstemming bereikt”? Daarnaast was er demissionair college omdat het een aantal keer actieve informatie achtergehouden had. Deze fouten kunnen niet zomaar weggepoetst worden alsof ze niet bestaan hebben.

Hoe verder

We wachten de concepten van het collegeprogramma af. De overige fracties kunnen hun wensen inbrengen. Worden onze wensen geaccepteerd dan kunnen wij het college houden aan de uitvoering hiervan. Alle andere eigen standpunten brengen we de komende vier jaar stevig voor het voetlicht.

Kortom, wij doen als ChristenUnie-SGP niet mee in dit college. Jammer, want we hadden graag verantwoordelijkheid willen dragen om de stad mee te besturen. Voor nog meer herkenbaarheid van onze christelijk-sociale visie op de Zoetermeerse samenleving, met de Bijbel als uitgangspunt.

Wij pakken de draad op en gaan verder, als stevige oppositiepartij. Constructief, maar wel met gerichte inzet. Daarmee hopen we dit extra brede college scherp te houden. Dat wat ze beloven, ze ook waar zullen maken! Daarnaast zullen we ze proberen te overtuigen dat ideeën van de ChristenUnie-SGP waardevol genoeg zijn om over te nemen.

Helen du Bois   

« Terug

Reacties op 'Beoogd college, D66 en PvdA nu toch met Lijst Hilbrand Nawijn en CDA als extraatje'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.