Eén motie CU-SGP Zoetermeer aangenomen tijdens Voorjaarsdebat 2018

Stadhuis-Forum-bibliotheek-Zoetermeerzaterdag 07 juli 2018 15:45

Op 18 en 28 juni 2018 werd in de gemeenteraad in twee termijnen de voorjaarsnota besproken. Tijdens dit voorjaarsdebat is één motie van de ChristenUnie-SGP aangenomen. De fractie is blij met het behaalde resultaat.

De voorjaarsnota wordt ook wel de Perspectiefnota genoemd. Het omvat de uitgangspunten voor de begroting 2019-2023. De twaalf raadsfracties dienden 65 moties en 5 amendementen in. In totaal zijn daarvan 19 moties en 3 amendementen aangenomen die het college bij het opstellen van de begroting zal betrekken, waarin ook het coalitieakkoord verder wordt uitgewerkt. Een belangrijk aandachtspunt voor de raad was de financiële koers van de gemeente voor de komende jaren. De financiele positie van de gemeente Zoetermeer is gezond. De komende maanden gaat het college de plannen in de Perspectiefnota uitwerken. De financiele vertaling daarvan komt terug in de begroting. Tijdens het Najaarsdebat begin november 2018 neemt de raad daarover een definitief besluit.

De ChristenUnie-SGP fractie heeft tijdens het voorjaarsdebat ingezet op vier voorstellen in de vorm van een motie. Eén motie is aangenomen. Twee moties hebben onvoldoende steun in de gemeenteraad gekregen. Het ging hierbij om de volgende onderwerpen, die hieronder verder worden toegelicht:

Aangenomen motie ChristenUnie-SGP:
Hoe gaat het met de publieksbalie?

Verworpen moties na onvoldoende steun in de gemeenteraad:
De Dorpsstraat
Natuur- en Milieu Educatie

De volgende motie hebben wij ingetrokken en niet in stemming gebracht:
Ondertekening handvest voor compassie

Aangenomen motie 'Hoe gaat het met de publieksbalie?'
Via een poll op onze Facebook pagina hebben wij geconstateerd dat ongeveer een derde van de bezoekers van het publieksplein langer dan tien minuten moet wachten, hoewel iedereen een afspraak heeft gemaakt. Ons bereiken signalen dat de wachtruimte, die geintegreerd is met de bibliotheek, niet voldoet, en dat de manier waarop mensen bij de balies worden geroepen, onhandig is. De nationale ombudsman heeft gemeenten opgeroepen om de mogelijkheid van contant betalen open te houden in de stadhuizen, omdat ouderen en mensen met een klein budget dat belangrijk vinden. Wij hebben bij het opstellen van de motie in overweging genomen dat de tevredenhied over de dienstverlening staat of valt met een soepel contact met de gemeente. De publieksbalie is ons gezicht naar de stad en moet op orde zijn. Via de motie heeft de fractie het college opgedragen om op korte termijn de dienstverlening van de publieksbalie te evalueren, en daarbij in ieder geval de volgende punten mee te nemen: wachttijden, wachtruimte, oproep van wachtenden en contant betalen. De motie, die mede is ingediend door het CDA, de SP, Zoetermeer Vooruit, Zo! Zoetermeer en de PvdA, is met steun van een meerderheid aangenomen door de gemeenteraad.

De fractie is tevreden over het behaalde resultaat tijdens het voorjaarsdebat 2018.

« Terug

Reacties op 'Eén motie CU-SGP Zoetermeer aangenomen tijdens Voorjaarsdebat 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.