CU-SGP heeft goed gesprek met samenwerkende ouderenbonden in Zoetermeer

Bezoek stichting OSO aan ChristenUnie-SGP Zoetermeerzaterdag 24 februari 2018 15:46

Tijdens de fractievergadering op woensdag 21 februari 2018 heeft de ChristenUnie-SGP fractie een gesprek gehad met vertegenwoordigers van het bestuur van de stichting Overleg Samenwerkende Ouderenbonden (OSO) voor vijftigplussers in Zoetermeer. De fractie kijkt terug op een zeer nuttig gesprek waarin een aantal uitdagingen en zorgpunten rondom het ouderenbeleid in Zoetermeer zijn besproken.

De stichting OSO is een overlegorgaan van de drie ouderenbonden voor vijftigplussers in Zoetermeer, namelijk de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB), de Katholieke Bond voor Ouderen in Zoetermeer (KBOZ) en de Algemene Ouderen Vereniging Zoetermeer (AOVZ). Gezamenlijk hebben deze drie bonden meer dan 2.000 leden van 55 jaar en ouder in Zoetermeer. De stichting OSO werd vertegenwoordigd door de bestuursleden Koos Graniewski (voorzitter) en Hans Bonnet. Namens de fractie was met onder andere André Bos (lijsttrekker), Arco Weening (#2), Francijn Brouwer (#3) en Lennert Hut (#4) de volledige top-4 van de kieslijst vertegenwoordigd.

De stichting OSO heeft tijdens de fractievergadering hun visie op het ouderenbeleid in Zoetermeer gedeeld. Er bleek een goede match te zitten tussen wat het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie-SGP Zoetermeer schrijft en wat de OSO nastreeft. Oud kunnen worden in Zoetermeer is één van de speerpunten van ons verkiezingsprogramma. Dat betekent dat er meer capaciteit moet komen voor verpleeghuiszorg, zodat ouderen in de laatste fase van hun leven niet gedwongen worden om verpleegd te worden in bijvoorbeeld Den Haag (wat nu veelal gebeurt), ver weg van hun familie en verdere sociale omgeving. Wij vinden dat ongewenst en gaan dat aanpakken.

Als dank voor het goede gesprek en als waardering voor hun inzet voor ouderen in Zoetermeer ontvingen de bestuursleden van stichting OSO een presentje van André Bos en Arco Weening.

« Terug

Reacties op 'CU-SGP heeft goed gesprek met samenwerkende ouderenbonden in Zoetermeer'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.