ChristenUnie-SGP neemt deel aan gespreksavond ILOZ

Bezoek Arco Weening aan ILOZ (20-09-2017)maandag 02 oktober 2017 07:48

De ChristenUnie-SGP fractie heeft op woensdag 20 september deelgenomen aan een gespreksavond over Waardenvol Zoetermeer. Deze gespreksavond werd georganiseerd door het Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ).

Het ILOZ is een platform van kerken, moslimorganisaties, de joodse-, Baha’i en hindoegemeenschappen, de humanisten en de Syrisch-culturele gemeenschap in Zoetermeer. Het ILOZ is in Zoetermeer de organisator van de Vredesweek 2017, die recent heeft plaatsgevonden. Tijdens deze gespreksavond heeft het ILOZ een Manifest over Waardenvol Zoetermeer gepresenteerd. Dit Manifest beoogt hierbij het wederzijds begrip en respect te versterken tussen de verschillende levensbeschouwingen in Zoetermeer enerzijds en de Zoetermeerse politiek en het bestuur anderzijds.

In het Manifest geeft het ILOZ aandacht aan aspecten van zingeving en inspiratie die in het  maatschappelijk verband essentieel zijn. Waarden en normen, vrede en veiligheid, anti-radicalisering in alle opzichten, begrippen die “core-business” zijn voor levensbeschouwelijke organisaties en in onze samenleving verder kunnen worden versterkt, waarbij vanuit de ILOZ-partners een belangrijke bijdrage geleverd kan worden.

Daarnaast wordt vanuit levensbeschouwelijk georiënteerde organisaties al stevig ingezet op  onderwerpen als schulden, banen, en activering. Juist nu het goed lijkt te gaan met de economie willen levensbeschouwingen dat momentum toch ook benutten om mensen in de knel vooruit te helpen en zij hebben ook zicht op een deel van de mensen die nu onder de radar blijven.

Vanuit de ChristenUnie-SGP fractie nam commissielid Arco Weening deel aan de discussieavond. Hij heeft zich tijdens deze avond sterk gemaakt voor het delen van successen in de samenwerking. Daarnaast heeft hij ertoe opgeroepen om een marktplaats-app te creëren om inburgerende vluchtelingen en vrijwilligers & mantelzorgers bij elkaar te brengen. Via de app kan hierbij vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht in de vorm van mensen die met elkaar in contact komen.

De ChristenUnie-SGP fractie is blij met dit initiatief en met het Manifest, en zal belangrijke elementen hieruit opnemen in het komende verkiezingsprogramma.


ChristenUnie-SGP commissielid Arco Weening krijgt het Manifest Waardenvol Zoetermeer overhandigd van Flip Bakker van het ILOZ

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie-SGP neemt deel aan gespreksavond ILOZ'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.