Gerealiseerde punten in deze raadsperiode

De fractie van de ChristenUnie-SGP in Zoetermeer zet zich op verschillende manieren in voor de stad. De meeste activiteiten spelen zich af op het gemeentehuis logischerwijs. De stad moet bestuurd worden en wij laten uw stem horen in de raadszaal. Maar de fractie is actief in heel de stad. Wij houden onze ogen en oren open en praten met Zoetermeerders. Daarnaast nemen wij zitting in commissie en gaan wij op werkbezoek bij stichtingen, organisaties en ondernemers. Op deze pagina laten wij graag zien wat wij in de afgelopen raadsperiode hebben bereikt als fractie.

Alle moties en vragen staan ook in het nieuwsoverzicht op de homepage van de website.


 • Motie Financiering makelaarschap maatschappelijke stage
Vanaf 2015 stopt de financiering van het makelaarschap maatschappelijke stage vanui de overheid. Erg jammer, want de makelaar maatschappelijke stage doet goed werk; vraag en aanbod op het gebied van stages wordt in Zoetermeer zo een stuk gemakkelijker. Maatschappelijke organisaties zoals vrijwilligersorganisaties, sportclubs en verenigingen worden voorzien van extra hulp en de jongeren zijn eerder geholpen aan een plekje. De ChristenUnie-SGP nam het initiatief voor de motie voor het verlengen van het makelaarschap tot 2014. Daarna komt geld vrij, zodat scholen dit werken kunnen overnemen. Zo gaat de opgebouwde kennis en kunde van de makelaar niet verloren.


• Motie Pauzewoningen
Een scheiding haalt veel overhoop. Mensen willen uit elkaar, omdat het gewoonweg niet meer gaat. Maar als de scheiding nog niet is uitgesproken, is er al vaak geen redden meer aan. Maar als de partners nog in scheiding liggen, is het nog niet mogelijk om een urgentieverklaring aan te vragen voor vervangende woonruimte. Toch kan er een noodzaak zijn om iets te regelen, voordat er problemen ontstaan, met name bij de kinderen. De ChristenUnie-SGP diende met andere partijen tijdens het najaarsdebat de motie Pauzewoningen in. Deze motie zorgt ervoor dat ouders met kinderen die in scheiding liggen, tijdelijk in zogenoemde pauzewoningen kunnen verblijven, totdat de scheiding ook formeel een feit is.

•        Vragen over het deurbeleid coffeeshop Zoetermeer
De NOS heeft in december 2012 een vragenlijst verstuurd naar alle gemeenten, waarin om informatie is gevraagd over het beleid ten aanzien van coffeeshops binnen de gemeentegrenzen. Bijna de helft van de gemeenten met een coffeeshop binnen de gemeentegrenzen heeft deze lijst niet beantwoord. De fractie van ChristenUnie-SGP wil weten wat het gemeentebestuur met deze vragen heeft gedaan, nu de regels rond het deurbeleid zijn veranderd. Coffeeshops zijn nu verplicht om te vragen naar de woonplaats van klanten. Bezoekers van buiten de woonplaats wordt de toegang geweigerd. De fractie wil weten of coffeeshop Casa zich aan deze regels houdt. Daarnaast is de partij bezorgd over het THC-gehalte in drugs. De werkzame en gezondheidsbedreigende stof komt in veel softdrugs boven het minimum uit. Hierdoor valt de softdrugs automatisch in de categorie harddrugs. Verkoop van harddrugs is verboden en de partij waakt ervoor dat dit gebeurt in Zoetermeer. 

•       Motie 'Omgaan met geld' voor leerlingen van de basisschool
Samen met CDA, PvdA, SP, GroenLinks en D66 heeft ChristenUnie-SGP een motie ingediend waarin het onderwijs in Zoetermeer wordt opgeroepen om preventielessen te ontwikkelingen voor budgetering. Kinderen op de basisschool kennen dikwijls de waarde van geld niet. Ouders van deze kinderen zijn vaak ook niet gewend om zuinig met geld om te gaan. Deze kinderen krijgen dus vaak niet mee hoe ze uit de schulden kunnen blijven. ChristenUnie-SGP ziet budgetering als een vaardigheid en roept scholen daarom op deze kennis bij te brengen, in overleg met professionals in de schuldhulpverlening. 

•       Vragen over het behoud van uitkeringen aan voortvluchtige criminelen
Naar aanleiding van een onderzoek van RTL Nieuws stelde ChristenUnie-SGP vragen over de situatie in Zoetermeer. In heel Nederland blijken veel criminelen gewoon een uitkeringen te hebben, terwijl ze voortvluchtig zijn. Naar aanleiding van onze vragen kan worden vastgesteld dat het afgelopen jaar bij drie voortvluchtige Zoetermeerder de uitkering om die reden is afgenomen. De gemeente heeft toegezegd hierop scherp te controleren.

•      Motie Doelmatigheidsbezuininging voor subsidievragers
In het kader van de bezuinigingen heeft de fractie met een motie het college opdracht gegeven om niet selectief maar generiek een bezuinigingsresultaat te realiseren op alle subsidievragers. Resultaat is dat alle subsidievragers voor 2013 een doelmatigheidsbesparing moeten aantonen.

•      Motie Stadskiosk
Op de locatie Centrum-West is het mogelijk gemaakt dat initatiefnemers van een Stadskiosk kunnen starten.

•      Motie Stappelingseffect bezuinigingen
De fractie heeft met een motie het college opdracht gegeven om beleid te ontwikkelen voor burgers die meervoudig worden getroffen bezuinigingen a.g.v. centrale en locale maatregelen. Deze burgers moeten in aanmerking komen voor compensatie. Onevenwichtige bezuinigingseffecten worden hiermee bestreden.

•      Motie Maatwerk Mantelzorg.
Mantelzorgers zijn vrijwilligers die zorg verlenen aan familie, vrienden en buren. Veel mantelzorgers verdienen ondersteuning en erkenning in hun taak als zorgverlener. De fractie heeft bij het actualiseren van het WMO beleid het college gevraagd verschillende vormen van ondersteuning voor verschillende groepen van mantelzorgers uit te werken.

•      Motie Ondernemersfonds
Onder de Zoetermeerse bedrijven wordt een draagvlak meting gehouden voor het opzetten van een Ondernemersfonds. Ondernemers betalen zelf aan dit fonds, maar kunnen ook zonder tussenkomst van de gemeente  zelf bepalen aan welke revitaliseringactiviteiten het geld wordt uitgegeven.

•      Motie over aanpak leegstand kantoren
Met deze motie heeft de fractie het college gevraagd om de leegstand tegen te gaan in de stad.

•      Amendement evaluatie besluit koopzondagen
Het onderzoek naar het besluit om koopzondagen vrij te geven zal worden uitgevoerd met een begeleidingscommissie waarin alle partijen een rol in krijgen.

 

Participatie werkgroepen en/of commissies

1.      Deelname technische werkgroep WMO door Francijn Brouwer
De fractie heeft geparticipeerd in een technische werkgroep die alternatieve bezuinigingsvoorstellen heeft uitgewerkt.

2.      Vicevoorzitterschap begeleidingscommissie nieuwe burgermeester door Klaas Schra
Commissie die de sollicitatieprocedure voor de nieuwe burgermeester heeft begeleid.

                                                        

Ingediende politieke vragen

• Openingstijden van de SPOT in Rokkeveen
• De komst van het FOC
• Doorlooptijd afhandeling bezwaren
• Werkdruk bij mantelzorgers in de stad
• Controle op wapenvergunningen in Zoetermeer
• Uitkeringen bij voorvluchtige criminelen in Zoetermeer
• Vragen over deurbeleid coffeeshop Zoetermeer