Wij geloven in Zoetermeer

De eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen staan gepland voor woensdag 21 maart 2018. De ChristenUnie en SGP in Zoetermeer zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen op deze verkiezingen. Zo is er een programma commissie geformeerd en een campagnecommissie samengesteld.

Voor de raadsperiode 2014-2018 is de ChristenUnie-SGP fractie in Zoetermeer aan de slag met het verkiezingsprogramma Geloven in Zoetermeer.

Wij geloven dat wij gemaakt zijn door God. Hij heeft ons aan elkaar gegeven om samen te leven in goede harmonie. Ons leven gaat dus om meer dan geld en goed. Ook inwoners van Zoetermeer verlangen naar veiligheid, een zinvol leven en geborgenheid. We willen niet alleen een baan met salaris, een leuke studie of vrijwilligerswerk, maar ook waardering en mogelijkheden om onze talenten te ontplooien in dienst van de ander.

Daar hoort een gemeentebestuur bij dat op de centjes let. Maar ook een stad waarin we ruimte krijgen, waarin we oog hebben voor elkaar en waarin zwakkeren beschermd worden. Wij willen een samenleving waar we de vrijheid hebben om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dat staat aan de basis van onze keuzes.

Prima, maar wat betekent dat in de praktijk?
Onze plannen met deze mooie stad staat in ons verkiezingsprogramma Geloven in Zoetermeer. Daarin leggen wij uit hoe wij de komende vier jaar de schouder er weer onder gaan zetten, aan de hand van twaalf belangrijke onderwerpen. Eerlijk en transparant. In vertrouwen dat God ons ook de komende periode zegent in ons werk voor de stad.

Lees onze speerpunten op het gebied van
• Sociale voorzieningen in Zoetermeer
• Welzijn en Zorg
• Duurzaam en Groen
• Jeugd en Onderwijs
• Kunst, Cultuur en Bibliotheek
• Sport en Bewegen
• Veiligheid
• Dienstverlening en Bestuur
Inrichting van de stad
• Economie
• Wonen, Bouwen en Omgevingsrecht
• Openbaar gebied

Wie gaan dat doen?
U, jij en wij. De ChristenUnie-SGP wil geen gesloten bolwerk zijn in de stad. Dat is ook niet zo. We weten wat er leeft en laten ons gezicht zien. Voor iedereen, dus niet alleen voor onze kiezers of leden. Daarbij hoort dat je goed luistert naar wat mensen in de stad willen met Zoetermeer. Uiteindelijk hakt de fractie de knopen door, daarbij bijgestaan door het bestuur.

André Bos is op de ledenvergadering in het najaar van 2013 gekozen als lijsttrekker voor de verkiezingen in van 19 maart 2014. Met de steun van de andere kandidaten zetten wij ons in voor groot draagvlak. Maak kennis met de fractie van de ChristenUnie-SGP Zoetermeer en bekijk de kandidatenlijst van de ChristenUnie-SGP Zoetermeer voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018.