Ambassadeurs gemeenteraadsverkiezingen

Onze fractieleden hebben ieder hun eigen deskundigheid. Die zetten zij graag om organisaties in Zoetermeer extra te ondersteunen. Deze stichtingen, verenigingen en instellingen zijn ieder op hun eigen manier waardevol voor de stad en staan in regelmatig contact met de fractie ChristenUnie-SGP. 

Kennen wij uw organisatie nog niet? Neem dan contact op ons via cu-sgp@zoetermeer.nl! We maken graag kennis met u.

In de rol van ambassadeur zetten zij zich extra in voor de volgende organisaties in Zoetermeer: 

Francijn Brouwer

Francijn Brouwer

 • Stichting Leergeld
 • Sociaal Leenfonds / Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SunZ)
 • Unicoz onderwijsgroep en scholen algemeen
 • VIP/ZoSamen
 • DEZo (Duurzame Energiecooperatie Zoetermeer)
 • Milieudefensie Zoetermeer
 • CKC
 • Bibliotheek en Forum
 • Museum De Voorde
 • Sportcafé
 • Netwerk Zoetermeer
 • Samenspraakgroep
 • Leger des Heils
 • WeZoDo
 • Meerpunt (CJG), opvoedpoli en scheidingspunt
 • Perron 1

Arco Weening

 • Jongeren Informatie Punt (JIP)
 • Open Platform tegen Eenzaamheid (OPEZ)
 • De Zonnebloem
 • Bijna Thuis Huis (hospice)
 • Jong Perspectief
 • Inter Levensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ)
 • Ouderenbonden
 • Palet Welzijn
 • Buddy Netwerk
 • Woningbouwverenigingen Vestia, De Goede Woning en Vidomes
 • Winkeliersverenigingen Stadshart en Dorpsstraat
 • Netwerk Zoetermeer
 • Ter Zake Het Ondernemershuis
 • Gevangenenzorg Nederland
 • SchuldHulpMaatje Zoetermeer
Lennert Hut

Lennert Hut

 • Kwaliteitsteam Buytenpark
 • Vogelwerkgroep
 • Terra Art Projects
 • Filmhuis Cameo Zoetermeer
 • Halte 2717
 • Stichting Present
 • Diaconaal Overleg Zoetermeerse Kerken (DOZK)
 • Stichting Piezo en Ambachtenwerkplaats
 • Gregg & Baud

Rick van Rumpt

Rick van Rumpt

 • JobHulpMaatje Zoetermeer
 • Gilde SamenSpraak Zoetermeer (taalmaatjes)
 • FormulierenBrigade Zoetermeer
 • Kledingbank MEVE! Zoetermeer
 • Speelgoedbank IKROS Zoetermeer
 • Pelgrimshoeve Zoetermeer
 • Politie
 • Brandweer

Alexander Bruin

Alexander Bruin

 • Beraad van Kerken Zoetermeer
 • Humanitas Zoetermeer
 • Voedselbank Zoetermeer