Zeven partijen, waaronder de ChristenUnie-SGP, sluiten Duurzaamheidspact in Zoetermeer

Duurzaamheidspact 1dinsdag 06 maart 2018 19:39

Samen met zes andere partijen in de Zoetermeerse gemeenteraad heeft de ChristenUnie-SGP een Duurzaamheidspact gesloten. De partijen geven daarmee een krachtig signaal af dat zij de komende jaren streven naar een stevig klimaatbeleid, dat leidt tot een duurzame, groene en toekomstbestendige stad.

In de komende raadsperiode 2018-2022 en verder willen de ChristenUnie-SGP, PvdA, D66, GroenLinks, CDA, Zó! Zoetermeer en VVD dat de gemeente Zoetermeer zich samen met de Metropoolregio, de Provincie en het Rijk krachtig inzet voor energiebesparing en duurzame en fossielvrije energieopwekking.

Bekijk en download hier het Duurzaamheidspact Zoetermeer 2018 - 2022

"Eind 2015 is in Parijs een bindend klimaatakkoord gesloten. Daarmee moet de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 worden teruggedrongen. En de opwarming van de aarde worden beperkt tot maximaal 2 graden. Of we deze doelstellingen gaan halen, hangt in grote mate af van wat steden doen. Ook Zoetermeer zal haar steentje moeten bijdragen", aldus de zeven partijen.

In Zoetermeer is met het ‘Actieprogramma Duurzaam & Groen’ al een stap in de goede richting gezet. Maar er is meer nodig. Dit Zoetermeerse Duurzaamheidspact is bedoeld als inspiratie voor een nieuwe raad en een nieuw college. Inspiratie voor de korte, middellange en lange termijn. De ChristenUnie-SGP, PvdA, D66, GroenLinks, CDA, Zó! Zoetermeer en VVD vinden elkaar op een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten en ambities. Iedere partij zet daarnaast natuurlijk in haar verkiezingsprogramma eigen accenten.

"Dit Zoetermeerse Duurzaamheidspact bevat een mix van wensdromen, ambities, doelen en concrete maatregelen. We zijn optimistisch, maar ook realistisch. Niet alles kan tegelijk en binnen één raadsperiode. Waar we dat kunnen, sluiten we aan bij technologische ontwikkelingen, (inter-)nationale ontwikkelingen en trends", geven de partijen aan. "We hopen daarbij constructief te kunnen samenwerken met alle inwoners, organisaties en bedrijven in de stad die zich bezighouden met duurzaamheid en groen. We zetten graag samen met hen de schouders eronder!"

Het Duurzaamheidspact is tijdens de raadsvergadering van maandag 5 maart 2018 aangeboden aan burgemeester Aptroot.

Archief > 2018 > maart