Blog van Arco Weening - Zoetermeer: vuurwerkvrije stad?

Vuurwerk.jpgzaterdag 26 januari 2019 20:57

De Nederlandse gewoonte om zelf vuurwerk af te steken wordt in het buitenland met bevreemding gadegeslagen. Immers, jaarlijks vallen er doden, worden vingers en soms handen afgerukt, worden ogen permanent blind, vooral bij onschuldige omstanders, en wanen we ons in een “war zone”.

Vooral jongere jongens vinden dit prachtig, en wat je als jongere prachtig vindt dat vind je soms ook op hogere leeftijd leuk om te doen. Er ging dit jaar maar liefst 68 miljoen euro in om. Op het NOS-journaal werd een koper van vuurwerk geïnterviewd die heel stoer zei voor € 2.000 aan vuurwerk te hebben ingeslagen. Nou, wees er maar trots op.

De overlast is de afgelopen jaren toegenomen door een toename van illegaal zeer zwaar en gevaarlijk vuurwerk: zo’n 2 miljoen kg (bron: Metro).

In onze maatschappij ontstaat er steeds meer tegenstand tegen consumentenvuurwerk. In december zijn Zoetermeerse burgers middels een TIP-burgerpanel geraadpleegd over vuurwerk afsteken in onze stad. De uitkomst was dat 53% een verbod op vuurwerk in de hele gemeente Zoetermeer wil. Dat is nooit eerder zo duidelijk uitgesproken geweest. Sinds enkele jaren worden er vuurwerkvrije zones ingesteld, die qua aantal ieder jaar worden uitgebreid. 84% van datzelfde burgerpanel beoordeelde de door de gemeente georganiseerde vuurwerkshows als positief.

Maar ook vuurwerkvrije zones helpen weinig om de schade aan publieke eigendommen te beperken. De schade voor de hele maatschappij wordt geschat op € 25 mln. per jaar. Dat mogen we met zijn allen betalen via de belastingheffing. De schade in Zoetermeer was met € 65.249 bij de laatste jaarwisseling hoger dan de jaren ervoor, meldde het college per memo. Ik zie nog die foto van een busje van de Pelgrimshoeve die in vlammen opging voor me. Dan heb ik het nog niet over huisdieren en ouderen die bang zijn.

Om over de uitstoot van CO2 maar niet te zwijgen. 3,5 miljoen kilo CO2 wordt er in 2 uur uitgestoten. Daarnaast komen bij het vuurwerk afsteken allerlei stoffen als kleine deeltjes in de lucht. De eerste twee uur van het nieuwe jaar is de concentratie fijnstof wel 40 keer zo hoog als normaal. Het inademen ervan is schadelijk voor de gezondheid, vooral voor mensen met een zwakke gezondheid of longziekte. Boosdoeners zijn de zware metalen in vuurwerk: barium, antimoon en strontium. En koper, dat bij te hoge concentraties giftig is voor het waterleven. Naast luchtvervuiling zorgt vuurwerk ook voor bodem- en watervervuiling. Dat komt door het fijnstof dat neerdaalt en door onverbrande vuurwerk-resten. Op diverse websites is hierover informatie te vinden.

Wat is dan een oplossing? Er is geen eenvoudige oplossing. De vuurwerktraditie zit diep in ons systeem en zal er niet 123 uitgaan. De weg der geleidelijkheid is de beste weg. Dus:
- stap voor stap het aantal vuurwerkvrije zones uitbreiden;
- burgers de gelegenheid geven om zelf vuurwerkvrije zones aan te dragen;
- uitmuntend georganiseerde vuurwerkshows geven op verschillende plaatsen in de stad, waarbij ook de jongeren, nee juist de jongeren een rol hebben.

Anders krijgen we deze vorm van anarchie niet weg uit onze stad. Want de einduitkomst staat wat mij betreft vast: geen consumentenvuurwerk meer bij Oud en Nieuw. Per wanneer? Nou, laten we zeggen per december 2025.

Arco Weening, raadslid ChristenUnie-SGP

« Terug

Reacties op 'Blog van Arco Weening - Zoetermeer: vuurwerkvrije stad?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.