Minder oplopende schulden door digitale uitwisseling dankzij CU-SGP

Verwijsindex Schuldhulpverleningvrijdag 28 april 2017 20:45

De gemeente Zoetermeer heeft zich aangesloten op de Verwijsindex Schuldhulpverlening. Dit na een motie van de ChristenUnie-SGP fractie tijdens het voorjaarsdebat van 2016. Deze motie werd toen met steun van een meerderheid aangenomen in de gemeenteraad.

De Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH) is een landelijk systeem om digitale gegevensuitwisseling te bewerkstelligen tussen gemeenten en gerechtsdeurwaarders. Doel van het VISH-systeem is om door middel van digitale gegevensuitwisseling het onnodig oplopen van schulden te voorkomen. Beslagleggingen bij mensen die in een gemeentelijk schuldhulpverleningstraject zitten, kunnen op deze manier worden vermeden of tijdelijk worden opgeschort. Inmiddels maken meerdere gemeenten gebruik van dit VISH-systeem, zoals de gemeenten Rotterdam, Amsterdam en Den Haag.

Nu de gemeente Zoetermeer is aangesloten op de Verwijsindex Schuldhulpverlening, kunnen deurwaarders zien of iemand voor schuldsanering is aangemeld. Op deze manier kunnen deurwaarders de opdrachtgever informeren en adviseren, om al dan niet tijdelijk, af te zien van vorderingen. Er hoeft dan geen beslag te worden gelegd op spullen, want de betreffende persoon zit al diep in de schulden. Op deze manier worden extra incassokosten voor de Zoetermeerder met schulden voorkomen en loopt de schuld niet verder op.

De overeenkomst om de gemeente Zoetermeer aan te sluiten op de Verwijsindex Schuldhulpverlening is op 5 april ondertekend. De fractie is blij dat de motie die in juni 2016 is aangenomen nu ook daadwerkelijk is uitgevoerd. Op deze manier kan voorkomen worden dat schulden van Zoetemeerders onnodig oplopen. Dat is een belangrijk speerpunt van de fractie, dat zich eerder ook sterk heeft gemaakt voor de start van meldpunt EMMA (‘Eerder Melden, Minder Achterstanden’) in Zoetermeer.

« Terug