CU-SGP Zoetermeer medeorganisator mini-symposium Samen Werken

Uitnodiging mini-symposium Samen Werken - 1 (27-10-2016)dinsdag 25 oktober 2016 22:52

In samenwerking met de Zoetermeerse fracties van de ChristenUnie-SGP en het CDA organiseert het Beraad van Kerken dit jaar opnieuw een bijeenkomst over de zorg. Donderdagavond 27 oktober 2016 vindt dit mini-symposium met als titel ‘Samen Werken’ plaats in de Dutch Innovation Factory.

Het mini-symposium gaat over de samenwerking van beroepskrachten en vrijwilligers in de zorg. Het is een interactieve ontmoeting van kerken (diakenen en diaconieën), zorginstellingen, vrijwilligersorganisaties en de gemeentelijke overheid (wethouders, beleidsmedewerkers en gemeenteraadsleden). Doel is om elkaar te leren kennen, van elkaar te leren en bruggen te bouwen en te komen tot een betere onderlinge afstemming.

Tijdens deze avond zullen prof. dr. Lucas Meijs en drs. Jeroen van den Oever uitdagende inleidingen verzorgen. Dhr. Lucas Meijs is hoogleraar vrijwilligerswerk, samenleving en ondernemen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dhr. Jeroen van den Oever is bestuurder van de Fundis, holding waar organisaties op het gebied van thuiszorg, verpleegzorg en welzijn onder vallen. In Zoetermeer gaat het om organisaties zoals Vierstroom en Palet Welzijn.


Prof. dr. Lucas Meijs (l) en drs. Jeroen van den Oever (r)

Naast deze lezingen worden er ook Best Practices in beeld gebracht van samenwerkingen tussen vrijwilligersorganisaties, beroepsorganisaties en de gemeente Zoetermeer. Daarnaast is er een informatiemarkt. Ook worden hartenkreten verzameld om samenwerking te versterken en belemmeringen weg te nemen.

Dit mini-symposium is een vervolg op eerdere bijeenkomsten die met het Beraad van Kerken en het CDA Zoetermeer zijn georganiseerd. In 2013 werd gestart met een kennismakingsbijeenkomst in de Vredekerk tussen burgemeester Aptroot en het Beraad van Kerken. In 2014 en 2015 is hier een jaarlijks vervolg aan gegeven in de vorm van een Diaconaal Event. Deze events zijn georganiseerd om een wederzijdse kennismaking tot stand te brengen tussen diakenen van Zoetermeerse kerken en medewerkers van de gemeente Zoetermeer.

Het aankomende mini-symposium vindt donderdagavond 27 oktober 2016 plaats in de Dutch Innovation Factory aan de Bleiswijkseweg 37, 2712 PB in Zoetermeer. Het mini-symposium is van 19:30 – 22:00 uur (inloop vanaf 19:00 uur). Aanmelden is mogelijk door een e-mail te sturen naar samen.werken.2710@gmail.com.

« Terug